SKK SK TAMAN RINTING 2

SKK SK TAMAN RINTING 2

Monday, 13 August 2012

Ujian Bulanan 2 2012

Ujian Bulanan 2 akan dilaksanakan mengikut ketetapan berikut :

Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3)

Masa
Hari
8.00 – 8.30
9.30 – 10.00
10.15 – 11.30
11.45 – 12.45
Isnin
B.Melayu 1
(Pemahaman)
REHAT
B.Melayu 2
(Penulisan)
Pend. Islam / Pend. Moral
Selasa
B.Inggeris 1

REHAT
B.Inggeris 2
Sains
Rabu
(7.40-8.20)
Matematik
(8.30-9.30)
B.Arab/ Tamil
REHAT
Tahap 2 (Tahun 4, 5 & 6)

Masa
Hari
7.40 – 8.30
8.40 – 9.55
10.00 – 10.30
10.45 – 11.45
11.45 – 12.45
Isnin
B.Melayu 1
(Pem)
B.Melayu 2
(Penulisan)
REHAT
(10.40-11.40)
Kajian Tempatan
Pend. Islam / Pend. Moral
Selasa
B.Inggeris 1

B.Inggeris 2

REHAT
(10.40-11.40)
B.Arab / Tamil
(11.45-1.00)
Sains
Rabu
(8.00-8.40)
Matematik
(8.50-9.50)
B.Arab/ Tamil
REHAT